Αξιολογήστε την κατάσταση της ενεργειακής απόδοσης της εταιρίας σας όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που έχουν εφαρμοστεί. Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί για να ξεκινήσετε την αξιολόγηση!