1. Περιγραφή της πλατφόρμας
Η πλατφόρμα IMPAWATT στοχεύει στη δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης προσωπικού και ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενίσχυση της εταιρικής πολιτικής προς την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή κουλτούρα και τις πρωτοβουλίες βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η πλατφόρμα επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση σε προσαρμοσμένο περιεχόμενο όπως διαδικτυακά σεμινάρια, ενημερωτικά δελτία και βάση δεδομένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Η πλατφόρμα επιτρέπει επίσης την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης. Τέλος, στο τμήμα παρακολούθησης, ο χρήστης μπορεί να εισάγει, να απεικονίσει και να παρακολουθήσει δεδομένα που σχετίζονται με την ενέργεια και, εάν το επιθυμεί, να ενσωματώσει δεδομένα παρακολούθησης.

Η παρούσα έρευνα βασίζεται στο άρθρο 89 του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και στον κανονισμό (ΕΕ) 1291/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος "Ορίζοντας 2020".

2. Προστασία τεχνικών δεδομένων:
Η διαδικτυακή πύλη διασφαλίζει τη μεταφορά δεδομένων με κρυπτογράφηση SSL στη βάση δεδομένων IMPAWATT. Όλα τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε αυστηρή συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε εξωτερικούς πιστοποιημένους κατά ISO 27001 διακομιστές που διαχειρίζεται η εταιρεία Cronon IT services AG. Οι διακομιστές που χρησιμοποιούνται στο έργο IMPAWATT βρίσκονται στη Γερμανία. Όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων και τη συντήρηση της βάσης δεδομένων της SEnerCon, μόνο προσωπικό με ειδική εξουσιοδότηση έχει πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών του IMPAWATT με υπογεγραμμένη υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της συλλογής, της επεξεργασίας και της χρήσης κατά τη χρήση του IMPAWATT αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Κανένα δεδομένο δεν συλλέγεται χωρίς τη ρητή αποδοχή από τον χρήστη της δήλωσης απορρήτου δεδομένων IMPAWATT. Η είσοδος δεδομένων στην πλατφόρμα IMPAWATT θα χορηγείται μόνο μέσω της λεγόμενης μεθόδου διπλής πρόσβασης[1]. Τα δεδομένα θα προστατεύονται στο πλαίσιο των νομικών κανονισμών. Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με το είδος των δεδομένων που θα λαμβάνονται και τον τρόπο χρήσης τους:


3. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Η Cronon IT services AG συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα τις πληροφορίες που της διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή της. Αυτό περιλαμβάνει:

Τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης
Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
διεύθυνση URL παραπομπής (ο τελευταίος ιστότοπος που επισκέφθηκε)
URL (η ζητούμενη σελίδα)
Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP)
Ώρα αιτήματος του διακομιστή.
Αυτές οι πληροφορίες θα διαγραφούν αυτόματα μετά από 14 ημέρες. Μόνο η SEnerCon GmbH έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε κανένα πρόσωπο. Η συγχώνευση αυτών των πληροφοριών με άλλες πηγές δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, για τους εγγεγραμμένους χρήστες συλλέγονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα στην πλατφόρμα:

Δεδομένα σχετικά με την εταιρία σας, όπως η επωνυμία της εταιρίας, το μέγεθος του προσωπικού, ο κωδικός NACE.
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας της εταιρίας σας και άλλες εισροές του χρήστη που σχετίζονται με την ενέργεια


4. Cookies
Οι ιστότοποι στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies σε διάφορα σημεία. Εξυπηρετούν τον σκοπό να κάνουν την ποιότητα της εμπειρίας IMPAWATT πιο αποτελεσματική, φιλική προς τον χρήστη και ασφαλέστερη. Τα cookies είναι μικρά δεδομένα κειμένου που αποθηκεύονται και φυλάσσονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα περισσότερα από αυτά που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "Cookies συνόδου". Διαγράφονται αυτόματα μετά από μια επίσκεψη στην πύλη IMPAWATT.


5. Ενημερωτικό δελτίο
Εάν εσείς ως χρήστης επιθυμείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στην πύλη IMPAWATT, χρειαζόμαστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και πληροφορίες που θα επιτρέψουν την επαλήθευση ότι ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του ενημερωτικού δελτίου αντίστοιχα, συμφωνεί. Άλλα δεδομένα δεν θα συλλεχθούν. Οι χρήστες μπορούν πάντα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, ανά πάσα στιγμή.


6. Χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Εφόσον ένας χρήστης μας έχει δώσει περισσότερα προσωπικά δεδομένα από αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο 3, εγγυόμαστε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για την απάντηση στις ερωτήσεις σας, για την επεξεργασία των κλειστών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με έναν χρήστη και για την τεχνική διαχείριση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το IMPAWATT και τα συναφή έργα EE4SME και EE4HORECA. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία για ερευνητικούς σκοπούς, δραστηριότητες διάδοσης και την παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου εντός της πλατφόρμας IMPAWATT.

Τα δεδομένα επικοινωνίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας καλέσουμε σε έρευνα ή συνέντευξη στο τέλος των προαναφερθέντων έργων για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο (π.χ. εξοικονομηθείσα ενέργεια, μέτρα που εφαρμόστηκαν και αριθμός ατόμων στην εταιρεία σας με αυξημένες ικανότητες λόγω του έργου) και να βελτιώσουμε την πλατφόρμα με βάση τα σχόλιά σας. Ο εθνικός εταίρος του έργου μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας προτείνει δωρεάν ενεργειακές συμβουλές. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πωληθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους.

Τα τεχνικά δεδομένα που καταχωρήσατε (όπως κωδικός NACE, φορέας ενέργειας, εξοπλισμός υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, κατανάλωση ενέργειας) καθώς και η θέση στην εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για να προταθεί προσαρμοσμένο περιεχόμενο ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης προσωπικού. Τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθούν από την κοινοπραξία για την αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου.

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15-22 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που δώσατε με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ χωρίς συνέπειες. Κατόπιν αιτήματος, η τοπική εποπτική σας αρχή θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματός σας σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα ενημέρωσης
Ο χρήστης έχει πάντοτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα που τον αφορούν, την πηγή και τον αποδέκτη τους, καθώς και τον σκοπό της συλλογής τους. Κατόπιν γραπτού αιτήματος ενημερώνουμε τους χρήστες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται για αυτούς.

8. Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους
Η παρούσα επεξήγηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων ισχύει για τη διαδικτυακή πύλη του www.impawatt.com. Οι ιστότοποι αυτής της διαδικτυακής πύλης ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους υποδοχείς εντός και εκτός του www.impawatt.com στους οποίους δεν επεκτείνεται η προστασία δεδομένων.

9. Παιδιά
Η SEnerCon GmbH εγγυάται ότι δεν θα συλλέξει εν γνώσει της δεδομένα από παιδιά με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε θα τα χρησιμοποιήσει ή θα τα εκθέσει σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Αφού αναφέραμε αυτούς τους γενικούς όρους και κανόνες, προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία και θετικά αποτελέσματα του έργου. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στο έργο.

Κάνοντας κλικ στο "Συμφωνώ", οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι κατανοούν και συμφωνούν με τους όρους και τους κανόνες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

[1] Ένας νέος συνδρομητής που επιθυμεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα impawatt λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσει ότι ήταν πράγματι αυτός που έκανε την εγγραφή του. Η χρήση μιας διαδικασίας επιβεβαιωμένης εγγραφής (COI) (γνωστή και ως διπλή εγγραφή) συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι ένας τρίτος δεν μπορεί να εγγράψει κάποιον άλλον κατά λάθος ή από δόλο, καθώς αν δεν γίνει καμία ενέργεια από την πλευρά του παραλήπτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτός απλώς δεν θα λαμβάνει πλέον μηνύματα από τον διαχειριστή της λίστας. https://en.wikipedia.org/wiki/Opt-in_email.